Tīmekļa vietne

Covebo cenšas saglabāt covebo.lv tīmekļa vietni pēc iespējas vienkāršāku un lietotājam draudzīgu. Līdz ar ko tīmekļa vietne tiek regulāri atjaunināta. Neskatoties uz pastāvīgu uzmanību un rūpību, ko pievēršam šīs tīmekļa vietnes saturam, tomēr pastāv iespēja, ka informācija izvietota šajā tīmekļa vietnē nav pilnīga vai ir kļūdaina.

Jautājumus, komentārus vai ieteikumus par covebo.lv vietnes saturu, lūdzu sūtiet uz e-pastu info@covebo.lv. Ja uzskatāt, ka tīmekļa vietne nav pabeigta vai satur kļūdas, mēs labprāt uzklausīsim Jūsu viedokli. Informācija šajā tīmekļa vietnē tiek atjaunota gandrīz katru dienu, attiecīgi izmaiņas var tikt veiktas jebkurā laikā, nekavējoties un bez brīdinājuma.

Covebo nevar garantēt, ka informācija šajā tīmekļa vietnē ir piemērota mērķim kādam Jūs to izmantojiet. Covebo neuzņemas atbildību par jebkāda veida tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies vai jebkādā veidā saistīti ar šīs tīmekļa vietnes lietošanu, vai īslaicīgu nespēju to apmeklēt. Tāpat Covebo nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies izmantojot šajā tīmekļa vietnē iegūto informāciju.

E-pasts

Informācija, ko satur e-pasti no Covebo, ir konfidenciāla un paredzēta tikai adresātam. Šīs informācijas izpaušana, pavairošana, izplatīšana un/vai nodošana trešajām personām nav atļauta. Ja kļūdas dēļ esat saņēmis e-pastu no Covebo, lūdzu nekavējoties sazinieties ar sūtītāju. Lūdzam dzēst šadu e-pastu un neizpaust tā saturu. Covebo neuzņemas nekādu atbildību par nepareizi, nepilnīgi vai nesavlaicīgi nosūtītu e-pastu vai par iespējamu vīrusu esamību e-pastā.