Covebo ir atbildīgs un ciena kandiātu (darba meklētāju), pagaidu strādnieku, štata darbinieku, klientu, piegādātāju kontakpersonu un tīmekļa vietnes apmaklētāju privātumu. Lai saglabātu Jūsu uzticamību mums, mēs nodrošinām Jūsu datu apstrādes konfidenciālitāti un to aizsardzību saskaņā ar mūsu privātuma politiku.

Ar šo privātuma paziņojumu mēs vēlamies izskaidrot kādus personas datus mēs apstrādājam, kādā laikā un ar kādu nolūku. Mēs skaidri parādām, kam Jūsu dati tiek nodoti un, kam atļaujam tos apstrādāt. Tāpat mēs izskaidrojam Jūsu tiesības un pienākumus kā arī norādām pie kā šajā sakarā būtu jāvēršas. Lūdzu izlasiet uzmanīgi.

Kas mēs esam?

Covebo Group ir daļa no House of HR. Covebo Group sastāv no vairākiem uzņēmumiem Eiropā un katru dienu cītīgi strādā pie tā, lai palīdzētu cilvēkiem atrast darbu. Mēs nodarbinām pagaidu strādniekus, palīdzam darbiniekiem un pašnodarbinātajiem atrast darbu. Mēs atlasām personālu un darām visu iespējamo, lai sniegtu visaugstāko pakalpojumu kvalitāti mūsu kandidātiem, pagaidu strādniekiem, štata darbiniekiem, pašnodarbinātajiem un klientiem.

Mūsu pakalpojumu klāstu nodrošina Covebo Group un ar to saistītie uzņēmumi (skatīt saistīto uzņēmumu pārskatu šī paziņojuma beigās). Covebo Group atrodas Nijkerk, Ambachtsstraat 13, 3861 RH, Nīderlandē un ir reģistrēta komercreģistrā ar reģistrācijas numuru 63558939.

Ko mēs darām?

Mēs ievācam un apstrādājam datus, kas ir nepieciešami, lai sniegtu mūsu pakalpojumus. Jūs tos varat sniegt brīvprātīgi, tomēr atsevišķu datu ievākšana un apstrāde ir uzlikta mums par pienākumu pamatojoties uz līgumu un/vai likumu. Šo datu izmantošana palīdz uzlabot kvalitāti mūsu pakalpojumiem, atbilstoši Jūsu vēlmēm un prasībām, kā arī izpildīt pienākumus pret mūsu klientiem, piegādātājiem un trešajām personām.

Kādus datus mēs ievācam no kandidātiem, pagaidu strādniekiem un štata darbiniekiem?

Datu apstrāde tiek uzsākta ar brīdi, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Tas notiek, jo apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, reģistrējaties, sazinieties vai klātienē ierodaties kādā no mūsu filiālēm. Pastāv iespēja, ka mēs varētu sazināties ar Jums, ja esat izvietojis kādā no publiskām tīmekļa vietnēm tādu informāciju, kas norāda uz Jūsu interesi par mūsu pakalpojumiem.

Tīmekļa vietnes apmeklēšana

Kad Jūs apmeklējat kādu no mūsu tīmekļa vietnēm, nekavējoties tiek uzsākta Jūsu datu apstrāde. Tiek apstrādāti dati par IP adresi, atrašanās vietu, tiek reģistrēts apmeklējums un pārvietošanās tīmekļa vietnē. Tas tiek darīts, lai optimizētu un uzlabotu mūsu tīmekļa vietni un tās lietošanu. Tādā veidā mums ir iespējams pielāgot tīmekļa vietni Jūsu vajadzībām un padarīt tās lietošanu ērtāku. Vairāk informācijas sadaļā Sīkdatņu politika.

Reģistrēšanās

Jūs varat reģistrēties dažādos veidos, proti, zvanot, mūsu birojā vai kādā no mūsu tīmekļa vietnēm:

 • www.covebo.nl
 • www.effectwerkt.nl
 • www.FYGI.nl
 • www.PRAN.pl
 • www.vnom.nl
 • www.eurojob.nl
 • www.covebo.pl
 • www.covebo.hu
 • www.covebo.ro
 • www.covebo.es
 • www.covebo.lt
 • www.maatt.nl

Papildus mūsu tīmekļa vietnēm, vakances tiek izvietotas darba sludinājuma portālos. Reaģējot uz kādu no mūsu izvietotajām vakancēm, Jūsu dati tiek apstrādāti.

Ja Jūs reģistrējaties kādā no mūsu tīmekļa vietnēm, Jums tiek lūgta atļauja veikt Jūsu datu apstrādi, savukārt, ja piesakaties tieši uz vakanci mums nav nepieciešama Jūsu atļauja veikt datu apstrādi attiecīgai pieteikšanās procedūrai. Dati tiks apstrādāti ārpuslīgumisku attiecību ietvaros.

Saistībā ar reģistrāciju tiks veikta šādu datu apstrāde:

 • Vārds un adrese;
 • Kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs);
 • dzimšanas datums, vecums un dzimums;
 • darba pieredze un CV;
 • Foto attēli un/vai video;
 • izglītība, prakse un kursi;
 • atsauksmes no darba devēja and jebkādu pārbaužu rezultāti vai novērtējumi;
 • dati par Jūsu pieejamību;
 • dati par Jūsu mobilitāti, tādi kā personīgā transporta pieejamība un autovadītāja kvalifikācija;
 • cita noderīga informācija, kas ļautu novērtēt Jūsu prasmes un atbilstību darbam.

Šie dati tiks izmantoti šādiem mērķiem:

 • lai novērtētu vai esat atbilstošs kandidāts kādai no mūsu vai mūsu klientu piedāvātajām vakancēm;
 • lai aktīvi piedāvātu Jūsu kandidatūru kādam no mūsu klientiem – darbam, kur Jūs labi iederētos un sniegtu uzņēmumam pienesumu;
 • lai sazinātos ar Jums un/vai uzturētu ar Jums kontaktus;
 • lai izveidotu digitālu datni;
 • lai veiktu potenciālu pirmsnodarbinātības pārbaudi;
 • lai informētu Jūs par mūsu pakalpojumiem vai Jums aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar per-sonāla atlasi. Tie varētu būt informatīvi paziņojumi par jaunumiem, e-pasti par aktuālām vakancēm vai informācija saistībā ar darbu. Attiecībā par šo, mums ir nepieciešama Jūsu piekrišana, ko Jūs varat atrast tīmekļa vietnē (izvēlēties);

Mēs glabāsim Jūsu datus ne ilgāk par diviem gadiem no reģistrēšanās brīža. Jūsu privātā informācija tiks anonomizēta pēc diviem gadiem, izņemot gadījumus, ja bijāt un/vai esat nodarbināts mūsu uzņē-mumā, vai jauna piekrišana veikt datu apstrādi ir saņemta.

Nodarbināts mūsu uzņēmumā

Tiklīdz esat gatavs ar mums uzsākt darba attiecības vai veikt noteiktu darbu izpildi, sekojoša datu ap-strāde tiks veikta ar mērķi, lai noslēgtu darba līgumu.

 • papildus personas dati, tādi kā pilsonība, BSN (sociālās apdrošināšanas numurs), personas ap-liecinošs dokuments, ja nepieciešams, darba atļauja;
 • dati, kas nepieciešami, lai veiktu algas uzskaiti;
 • maksājumu dati;
 • atvaļinājuma un prombūtnes uzskaite;
 • citi dati, kas saistīti ar personāla pārvaldību, administrēšanu – ārkārtas gadījuma kontakti, civilstāvoklis, ģimenes sastāvs (pensijas nolūkam);
 • ja tas ir nepieciešams konkrētajam amatam, īpaši dati var tikt pieprasīti, tādi kā ziņas no sodu reģistra vai medicīniskā izziņa. Šādā gadījumā Jūs par to tiksiet informēts;

Šie dati tiks izmantoti šādam mērķim:

 • lai izpildītu saistības, kas saistītas ar noslēgtā darba līguma izpildi;
 • lai pienācīgi veiktu algu uzskaiti, piemēram, algas lapiņas sagatavošanu, algas izmaksu, nodokļu maksājumus, maksājumus pensiju fondos un citus;
 • lai uzturētu kontaktus ar Jums par pieejamību, plānotu darba grafiku un piedāvātu darbu vai sazinātātos ar Jums citos jautājumos, kas saistīti ar darbu;
 • lai kārtotu lietvedību saistībā ar nomas auto, proti, degvielas izdevumu, ceļa izdevumu at-maksu un, iespējamo, administratīvo sodu.
 • lai izvērtētu sniegumu, izskatītu attīstības un apmācības iespējas;
 • lai nodrošinātu piemērotu apdrošināšanu, kas ietver šādus riskus kā darbanespēja, civilti-esiskā un nelaimes gadījumu apdrošināšana;
 • lai izteiktu Jums izdevīgus piedāvājumus, piemēram, piedāvājumus no uzņēmumiem ar ku-riem esam noslēguši koplīgumus;
 • lai veiktu aptaujas par mūsu pakalpojumiem un saņemtu klientu apmierinātības vērtējumu;
 • lai sniegtu Jums pienācīgu atbalstu prombūtnes laikā un nepieciešamības gadījumā palīdzētu ar integrāciju, kā arī sekotu tai līdzi;
 • lai uzaicinātu Jūs uz tikšanos, pasākumiem sabiedrisku pulcēšanos vai līdzīgiem notikumiem;

Ierodaties no ārzemēm?

Ja Jūs ierodaties strādāt no ārzemēm, bez iepriekš minētā, mēs varam Jums piedāvāt papildus pa-kalpojumus, sakarā ar ko tiktu apstrādāti dati ar šādu mērķi:

 • organizēt Jūsu braucienu uz Nīderlandi;
 • nodrošināt izmitināšanu Nīderlandē;
 • lai informētu Jūs par kultūru Nīderlandē, kā arī Jums saistošiem tiesību aktiem;
 • lai piedāvātu un nodrošinātu Jums apdrošināšanu, proti, obligātos atskaitījumus, tādus kā veselības, civiltiesiskā un nelaimes gadījumu apdrošināšana;
 • lai nodrošinātu Jūs ar transportu no Jūsu dzīvesvietas Nīderlandē līdz Jūsu darba vietai.

Darba attiecību izbeigšana

Kad darba attiecības ir izbeigtas, likums uzliek mums par pienākumu uzglabāt Jūsu datus 7 gadus. Pēc šī perioda beigām Jūsu dati tiks anonimizēti.

Kādi dati tiek ievākti par pašnodarbinātajiem?

Ja Jūs esat pašnodarbinātā persona, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, Jūsu dati tiks apstrādāti. Vairāk informācijas sadaļā “Tīmekļa vietnes apmeklēšana”.

Reģistrācija

Ja Jūs esat pašnodarbinātā persona un vēlaties izmantot mūsu pakalpojumus, Jūs varat reģistrēties mūsu tīmekļa vietnē. Tāpat Jūs varat sazināties ar mums pa tālrunu vai personīgi ierasties kādā no mūsu birojiem.

Reģistrēšanās gadījumā, tiklīdz saņemsim Jūsu piekrišanu, tiks veikta šāda datu apstrāde:

 • Vārds un adrese;
 • Kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs);
 • dzimšanas datums, vecums un dzimums;
 • nozare un stundas likme;
 • dati par Jūsu mobilitāti, tādi kā personīgā transporta pieejamība un autovadītāja kvalifikācija
 • vai Jums ir personīgie darba rīki un derīgs VCA (darba drošības sertifikāts).

Šie dati tiks izmantoti šādiem mērķiem:

 • lai varētu novērtēt vai kādam no mūsu klientiem ir Jums piemērots darbs;
 • lai aktīvi varētu uzņemties starpnieka lomu piedāvājot Jūsu kandidatūru kādam no mūsu klien-tiem, kur Jūs labi iederētos kā pašnodarbinātā persona un sniegtu uzņēmumam pienesumu;
 • lai uzturētu ar Jums kontaktus, būtu informēti par Jūsu piejamību, piedāvātu darbu un sa-zinātos ar Jums citos ar darbu saistītos jautājumos;
 • lai informētu Jūs par mūsu pakalpojumiem vai Jums aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar personāla atlasi. Tie varētu būt informatīvi paziņojumi par jaunumiem, e-pasti par aktuālām vakancēm vai informācija saistībā ar darbu. Attiecībā par šo, mums ir nepieciešama Jūsu piekrišana, ko Jūs varat atrast tīmekļa vietnē (izvēlēties);

Mūsu starpniecība

Piedāvājot Jūsu kandidatūru kādam no mūsu klientiem, lai noslēgtu starpniecības līgumu, tiks apstrādāti šādi dati:

 • papildus personas dati, tādi kā pilsonība, dokumenta numurs, personas apliecinoša doku-menta derīgums un nepieciešamības gadījumā A1 deklarācija;
 • komercreģistra dati, PVN maksātāja numurs, maksājuma rekvizīti un cita informācija, kas nepieciešama līguma izpildei.

Šie dati tiks izmantoti šādiem mērķiem:

 • lai izpildītu mūsu saistības, kas izriet no starpniecības līguma;
 • lai pienācīgi veiktu lietvedību (pavadzīmes, maksājumi utt.)

Sadarbības izbeigšana

Kad sadarbība ir izbeigta, likums uzliek mums par pienākumu uzglabāt Jūsu datus 7 gadus. Pēc šī pe-rioda beigām Jūsu dati tiks anonimizēti.

Kādus datus par klientiem, piegādātājiem vai citiem sadarbības partneriem mēs apstrādājam?

Ja esat mūsu kontaktpersona attiecībā uz klientiem, piegādātājiem vai citām darījumu attiecībām, mēs veicam šādu Jūsu datu apstrādi:

 • nosaukums;
 • kontaktinformācija, piemēram, e-pasts un/vai tālruņa numurs (vēlams uzņēmuma dati)
 • komercreģistra dati, PVN maksātāja numurs, maksājuma rekvizīti un cita informācija, kas ne-pieciešama līguma izpildei.

Šie dati tiks izmantoti šādiem mērķiem:

 • lai izpildītu mūsu saistības, kas izriet no ar Jums noslēgtā līguma;
 • lai piemeklētu Jūsu prasībām atbilstošu kandidātu;
 • tie var būt informatīvie paziņojumi par jaunumiem, e-pasti, kas satur darba profilus vai cita informācija, kas ir saistīta ar darbu. Šim nolūkam mums ir nepieciešama Jūsu piekrišana.

Sadarbības izbeigšana

Pēc sadarbības izbeigšanas, dati tiks uzgabāti vēl divus gadus, lai nodrošinātu saistību izpildi, kas izriet no līguma, izņemot gadījumus, kad likums uzliek par pienākumu uzglabāt datus ilgāk.

Kam tiks nodoti Jūsu dati?

Mēs apstrādājam Jūsu datus rūpīgi un konfidenciāli. Lai piedāvātu Jums mūsu pakalpojumus, mūsu darbiniekiem tiek piešķirta piekļuve Jūsu datiem. Mēs varam Jums apliecināt, ka piekļuve Jūsu datiem ir pieejama tikai tiem darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami darba pienākumu izpildei un mūsu pakalpojumu sniegšanai līguma ietvaros.

Sniedzot datus par Jums trešajām personām, mēs ierobežosim to līdz minimumam vai likumā noteikta-jām prasībām.

Veicot sarunas Jūsu labā, mēs dalīsimies ar Jūsu datiem ar attiecīgajiem klientiem un/vai uzņēmumiem, izvērtējot potenciālo ieguvumu.

Ja esat nodarbināts mūsu organizācijā vai pēc mūsu norīkojuma pie kāda no mūsu klientiem, mums ir likumā noteikti pienākumi attiecībā uz līguma izpildi un algu administrēšanu. Attiecīgi Jūsu dati tiks

nodoti šādām organizācijām vai valsts iestādēm: nodokļu administrēšanas iestādēm, pensiju fondiem, mūsu programmatūras partneriem, nepieciešmības gadījumā kreditoriem.

Darba aizsardzības pasākumu ietvaros datus var pieprasīt arodveselības iestāde un, ja nepieciešams, arī arodārsts. Lai izpildītu ar likumu uzliktos pienākumus, attiecīgie dati tiks nodoti likumā norādītajai iestādei. Nepieciešamības gadījumā, Jūsu dati tiks nosūtīti UWV (sociālās apdrošināšanas aģentūra), piemēram, ja pārtraucat darba attiecības prombūtnes laikā.

Lai izpildītu saistības, uzraudzītu un garantētu kvalitāti, mēs regulāri veicam pārbaudes pie akre-ditētiem revidentiem un grāmatvežiem. Šo pārbaužu vajadzībām Jūsu dati tiks sniegti, taču tikai un vienīgi ar mērķi nodrošināt kvalitāti un uzturēt mūsu saimniecisko darbību augstā līmenī.

Ja Jūs ierodaties no ārzemēm un mēs Jums piedāvājam un sniedzam citus pakalpojumus, tādā gadījumā Jūsu dati tiks nodoti trešajām personām. Minētais attiecas tikai uz tādiem pakalpojumiem, kuri Jums tiek piedāvāti papildus un par kuriem Jūs esat devis nepārprotamu piekrišanu. Piemēram, izmitināšanas, apdrošināšanas un transporta pakalpojumu nodrošināšana.

Lai veicinātu Jūsu attīstību, proti, personīgās konsultācijas, kursu un/vai apmācību veidā Jūsu dati tiks nodoti uzņēmumiem, kas nodarbojas ar personāla apmācību.

Jūsu personas dati tiks apstrādāti Nīderlandē vai citā Eiropas Savienības (ES) valstī. Pārsūtīšana ārpus ES tiks ierobežota iespēju robežās. Ja tas notiks, tas notiks tikai uz valstīm ar tādu pašu drošības līmeni kā ES.

Reti, tomēr var gadīties, ka mums ir jānodod Jūsu dati. Tas varētu būt ar pienākumu, kas izriet no normatīviem aktiem. Mēs darīsim visu iespējamo, lai Jūs par to savlaicīgi būtu informēts, izņemot gadījumus, ja saskaņā ar likumu šādas informācijas izpaušana būs liegta.

Papildu informācija par Effect

Effect ir ārpakalpojumu algu administrēšanas birojs, kas nodarbojas ar algu administrēšanu un pagaidu darba līgumu pārvaldību. Lai veiktu korektu algu administrēšanu un nodrošinātu Jums piekļuvi Effect klientiem, Jūsu dati tiks nodoti minētajam algu administrēšanas birojam. Par ko iepriekš tiksiet informēts.

Drošība un konfidencialitāte

Jūsu dati netiks izmantoti citiem mērķiem, kā vien tiem, kas norādīti šajā privātuma paziņojumā. Mēs esam izstrādājuši drošības pasākumus, kas ir ieviesti gan organizatoriskā, gan tehniskā līmenī, lai novērstu Jūsu personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, viltošanu, pārveidošanu, nesankcionētu piekļuvi vai izpaušanu trešajām personām. Covebo nav atbildīgs par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic trešās personas. Ja mēs nododam Jūsu datus trešajai personai, mēs nodrošināsim, ka uz tām attiecas tie paši noteikumi, kas attiecas uz mums.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Saistībā ar personas datu apstrādi jums kā personai ir noteiktas tiesības.

Tiesības uz pārbaudi un labošanu

Jebkurā laikā Jūs varat pārbaudīt un, ja nepieciešams, labot savus datus. Jūs varat pārbaudīt un mainīt lielāko daļu datu izmantojot savu portālu.

Labošana, dzēšana un ierobežošana

Jūs varat dalīties tik daudz cik vēlaties. Turklāt Jums ir arī tiesības nesniegt noteiktus datus vai pieprasīt, lai mēs labotu, papildinātu vai dzēstu Jūsu datus. Datu dzēšana ietekmēs pakalpojumu piejamību. Rezultātā daži pakalpojumi var nebūt pieejami. Turklāt pieprasījums – dzēst datus, ir iespējams tikai tad, ja mums nav juridiska pienākuma šos datus saglabāt. Protams, mēs varam ierobežot mūsu darbinieku un trešo personu piekļuvi Jūsu datiem.

Iebildumu tiesības

Jums vienmēr ir tiesības izteikt iebildumus vai lūgt neveikt datu apstrādi, ja tam par pamatu ir nopietns, leģitīms iemesls. Ja vēlaties iebilst pret tiešo mārketingu, Jums nav nepieciešams pamatojums, to varat izdarīt jebkurā laikā.

Tiesības uz datu nodošanu

Jums ir tiesības saņemt personas datus, ko esam sagatavojuši Jums, strukturētā, pieejamā un dator nolasāmā formātā un/vai tos nodot citam pārzinim.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt visu datu apstrādi, kas veikta, pamatojoties uz atļauju, ko iepriekš esat devis. Ņemiet vērā, ka atsevišķos gadījumos tas var ietekmēt pakalpojumus, ko mēs Jums piedāvājam. Atļaujas atsaukšanas gadījumā, tas neietekmēs Jūsu datu apstrādes likumību pirms atļau-jas atsaukšanas.

Esat neapmierināts, kādā veidā mēs apstrādājam Jūsu personas datus

Lūdzu, informējiet mūs, ja neesat apmierināts kādā veidā mēs apstrādājam Jūsu datus. Ja mums neizdodas kopīgi rast risinājumu, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Nīderlandes datu aizsardzības iestādei, izmantojot šo saiti: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacy-rechten/klacht-melden-bij-de-ap

Automatizēta lēmumu pieņemšana

Mēs nepieņemam nekādus lēmumus, pamatojoties uz automatizētām apstrādes darbībām, kas var radīt Jums būtiskas sekas. Automatizēti lēmumi ir datorprogrammu vai sistēmu lēmumi bez personas, piemēram, Covebo darbinieka, iesaistīšanās.

Izmaiņas Privātuma paziņojumā

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma paziņojumā. Mūsu tīmekļa vietnē ir publicēta aktuālā Privātuma paziņojuma versija. Ja Privātuma paziņojumā tiks veiktas svarīgas izmaiņas, mēs to skaidri norādīsim mūsu tīmekļa vietnē un informēsim darbiniekus, izmantojot portālu. Mēs iesakām sekot līdzi mūsu tīmekļa vietnei un regulāri pārbaudīt Privātuma paziņojumu, lai Jūs būtu informēti par jebkādām izmaiņām.

Kontaktinformācija

Ja Jums ir jautājumi, piezīmes un/vai sūdzības par Privātuma paziņojumu vai jautājumi saistībā ar tiesību īstenošanu, Jūs vienmēr varat sazināties ar mums. Protams, varat sazināties arī ar savu kontaktpersonu uzņēmumā. Papildus, Jūs varat sazināties ar mums elektroniski: mailprivacy@covebo.nl vai pa pastu: Ambachtsstraat 13, 3861RH Nijkerk, norādot Privātuma paziņo-jums.

Covebo Group

Covebo Group sastāv no vairākiem uzņēmumiem gan Nīderlandē, gan ārvalstīs.

Pārvaldītājsabiedrība

 • Covebo Group B.V.
 • Covebo Uitzendgroep B.V.
 • Eurojob International Holding B.V.

Nīderlandes pagaidu nodarbinātības aģentūras

 • Covebo Productie en Logistiek B.V.
 • Covebo Techniek B.V.
 • Covebo Bouw B.V.
 • Covebo Zorg B.V.
 • Effect Uitzendbureau B.V.
 • V-NOM Project- & Interimmanagement B.V.
 • Eurojob B.V.
 • Eurojob Arbeidsplaats Bemiddeling B.V.

Personāla atlase

 • FYGI B.V.

Personāla atlases kompānijas

 • PRAN Sp Z.o.o.
 • Covebo Recruitment S.L.
 • Covebo Recrutare SRL
 • Covebo Hungary Ltd.
 • Covebo Work Office Sp. Z.o.o.
 • Covebo Jobs Sp. Z.o.o.
 • Covebo Poland Sp. Z.o.o.
 • Eurojob Top Teams for Top Jobs Sp. z.o.o.

Atbalsta pakalpojumi (Izmitināšanas pakalpojumi utt.)

 • · EU Facility Services B.V.
 • · Housing & Transport Facilities B.V.

Šī privātuma politika pēdējo reizi tika grozīta 2021.gada 15.janvārī.

Kas ir sīkdatnes?

Šajā tīmekļa vietnē mēs izmantojam sīkdatnes. Sīkdatne ir vienkāršs, neliels fails, kas tiek nosūtīts kopā ar lapām no šīs tīmekļa vietnes un/vai Flash lietojumprogrammām, ko Jūsu pārlūkprogramma saglabā Jūsu datorā, mobilā tālruņa vai planšetdatora cietajā diskā. Saglabātā informācija var tikt nosūtīta atpakaļ uz mūsu serveriem nākamajā apmeklējumā. Šīs sīkdatnes nebojā Jūsu datoru kā arī nepārkāpj Jūsu privātumu.

Covebo.lv lieto šādas sīkdatnes:

 • Funkcionālās un tehniskās sīkdatnes
 • Analītiskās sīkdatnes statistikas sekošanai
 • Reklāmas un mārketinga sīkdatnes

Funkcionālās un tehniskās sīkdatnes (nepieciešamās sīkdatnes)

Tehniskās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai veiktu darbības Covebo tīmekļa vietnē. Funkcionālās sīkdatnes atceras Jūsu preferences.

Sesijas sīkdatņu izmantošana

Daudzas no Covebo izmantotajām sīkdatnēm ir sesijas sīkdatnes. Tās ļauj mums labāk pielāgot mūsu pakalpojumus apmeklētāju darbībām internetā un palielināt tīmekļa vietnes lietošanas ērtumu sesijas laikā. Tas ietver datus, ko ievadāt vai atlasāt sesijas laikā (filtra opcijās, vakances lapā). Šīs sīkdatnes tiek automātiski izdzēstas, tiklīdz aizverat savu tīmekļa pārlūkprogrammu.

Pastāvīgo sīkdatņu izmantošana

Ar pastāvīgo sīkdatņu palīdzību mēs Jūs atpazīstam, kad atkārtoti apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Tāpēc tīmekļa vietni var īpaši iestatīt atbilstoši Jūsu vēlmēm. Ja esat devis atļauju sīkdatņu ievietošanai, mēs to atceramies izmantojot sīkdatnes (piemēram, sīkdatņu rīku). Tas nozīmē, ka Jums katru reizi nav jāatkārto savas izvēles, kas ietaupa Jūsu laiku un padara tīmekļa vietnes apmeklējumu ērtāku. Jūs varat izdzēst pastāvīgās sīkdatnes izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus.

Lūdzu ņemiet vērā: mēs izmantojam visas sīkdatnes, lai nodrošinātu pareizu vietnes funkcionalitāti un garantētu lietošanas ērtumu.

Statistikas izsekošanas sīkdatnes

Google Analytics (analītiskās sīkdatnes)

Mūsu tīmekļa vietnē tiek ievietota sīkdatne no uzņēmuma Google, kas ir daļa no pakalpojuma “Analytics”. Mēs izmantojam šo pakalpojumu, lai sekotu līdzi un saņemtu pārskatus par to, kā apmeklētāji izmanto tīmekļa vietni. Google var sniegt šo informāciju trešajām personām, ja uzņēmumam Google ir juridisks pienākums to darīt vai ja trešās personas apstrādā informāciju Google vārdā. Mēs to nevaram ietekmēt, mēs neesam Google devuši piekrišanu izmantot iegūto “Analytics” informāciju citiem Google pakalpojumiem. Google apkopotā informācija tiek anonimizēta cik vien tas ir iespējams, līdz ar to Jūsu IP adrese netiek norādīta. Vairāk informācijas Google privātuma politikā.

Reklāmas un mārketinga sīkdatnes

Visas šīs sīkdatnes nenodrošina to, ka saņemsiet vairāk reklāmas vai Jūsu dati tiks izmantoti nelikumīgi. Tās nodrošina, ka redzamās reklāmas atbilst Jums, citiem vārdiem sakot, tās ir piemērotas atbilstoši Jūsu interesēm un vēlmēm.

Mārketinga sīkdatnes, trešo personu izsekošanas sīkdatnes

Ar Jūsu atļauju citas personas ievieto “izsekošanas sīkdatnes” Jūsu ierīcē, lai labāk pielāgotu reklāmas Jūsu vēlmēm. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai noteiktu, kuras lapas Jūs apmeklējat ārpus viņu tīkla, lai fiksētu Jūsu tiešsaistes uzvedību (izmantojot noteiktu ierīci). Šis pārskats ir daļēji izveidots, pamatojoties uz salīdzināmu informāciju, kas tiek saņemta apmeklējot citas šo personu tīkla tīmekļa vietnes. Šis profils nav saisaistīts ar Jūsu vārdu, dzīvesvietas adresi, e-pasta adresi un tamlīdzīgiem datiem, kas mums ir zināmi, bet kalpo tikai ar mērķi, lai reklāmas atbilstu Jūsu profilam, lai tās Jums būtu pēc iespējas aktuālākas.

Reklāmas sīkdatnes (tostarp Google Adwords)

Google izmanto sīkdatnes, lai rādītu Jums atbilstošas reklāmas, pamatojoties uz Jūsu iepriekšējām apmeklējuma sesijām. Covebo izmanto Google sīkdatnes, lai uzskaitītu reklāmguvumus tīmekļa vietnē.

Atkārtotā mārketinga sīkdatnes (interešu sīkdatnes)

Covebo regulāri izmanto atkārtoto mārketingu, izmantojot Google Adwords un Facebook, cita starpā. Tas nozīmē, ka reklāmas var tikt rādītas Jums Facebook un Google tīkla vietnēs, pamatojoties uz Jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē. Google vai Facebook rāda Jums šīs reklāmas, pamatojoties uz sīkdatnēm, kas tiek ievietotas Jūsu datorā, klēpjdatorā, planšetdatorā vai mobilajā tālrunī.

Sociālie mediji

Mūsu tīmekļa vietnē ir iekļautas pogas, lai veicinātu (“patīk”) vai kopīgotu (“tvītot”) tīmekļa lapas sociālajos tīklos, piemēram, LinkedIn, Facebook un Twitter. Šīs pogas darbojas izmantojot koda fragmentus, kas nāk no Facebook un Twitter. Izmantojot šo kodu, tiek ievietotas sīkdatnes. Mums uz to nav nekādas ietekmes. Izlasiet Twitter, Facebook un LinkedIn privātuma paziņojumus, lai zinātu, kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati izmantojot šīs sīkdatnes. Ņemiet vērā, ka privātuma paziņojumi var tikt grozīti.

You Tube

YouTube izmanto sīkfailus, lai Jūs varētu apskatīt mūsu tīmekļa vietnē izvietotos videoklipus. Izlasiet YouTube privātuma paziņojumu, lai uzzinātu kā tiek apstrādāti dati.

Sīkdatņu iespējošana, atspējošana un dzēšana

Vai vēlaties iespējot, atspējot sīkdatnes vai mainīt iestatījumus? Tas daļēji ir iespējams, izmantojot sīkdatņu rīku vai Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus (piemēram, Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla vai Chrome). Plašāku informāciju par sīkdatņu aktivizēšanu, deaktivizēšanu un noņemšanu var atrast instrukcijās un/vai izmantojot pārlūkprogrammas palīdzības funkciju. Tās atšķiras atkarībā no pārlūkprogrammas. Jūs varat izvēlēties pārlūkprogrammā aktivizēt funkciju “nesekot”.

Trešo personu izsekošanas sīkdatņu noņemšana un akceptēšana:

Dažas no izsekošanas sīkdatnēm ir trešo personu izvietotas, kas, cita starpā, mūsu tīmekļa vietnē rāda Jums reklāmas atbilstoši Jūsu vēlmēm. Šīs sīkdatnes varat dzēst centralizēti, izmantojot “Your Online Choices”, lai tās netiktu izvietotas trešās personas tīmekļa vietnē.

Izmantojot savas pārlūkprogrammas iestatījumus (piemēram, Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla vai Chrome) varat norādīt vai piekrītat/nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai un ja piekrītat, tad kādām tieši sīkdatnēm. Iestatījumu atrašanās vieta ir atkarīga no pārlūkprogrammas, kuru Jūs izmantojat. Jūs varat uzzināt precīzu iestatījumu atrašanās vietu un darba metodi izmantojot pārlūkprogrammas palīdzības funkciju.

Atteikšanās no konkrētām sīkdatnēm

Ja Jūs noraidīsiet noteiktas sīkdatnes, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot mūsu tīmekļa vietnes funkcijas. Atteikšanās no sīkdatnēm nenozīmē, ka Jūs vairs neredzēsiet sludinājumus. Jūs joprojām redzēsiet reklāmas savā pārlūkprogrammā, taču tās vairs netiks pielāgotas Jūsu vēlmēm un preferencēm.

Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums.