Veselības apdrošināšana Nīderlandē

Mēs esam pieraduši, ka Latvijā veselības apdrošināšanu sedz mūsu darba devējs, ja tas ir norādīts darba līgumā. Ikvienam, kas dzīvo vai strādā Nīderlandē, ir juridisks pienākums veikt obligāto veselības apdrošināšanu [1] , lai segtu, piemēram, ģimenes ārsta konsultāciju, stacionārās ārstēšanas un recepšu medikamentu izmaksas, kā arī veselības aprūpes izmaksas.

Veselības apdrošināšanas sistēma

Atšķirībā no daudzām citām Eiropas sistēmām Nīderlandes valdība ir atbildīga par veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti Nīderlandē, bet ne par tās pārvaldību.

Veselības apdrošināšana Nīderlandē ir obligāta, ja plānojat šeit uzturēties ilgāku laiku (vairāk kā 3 mēnešus), un tā ir paredzēta medicīniskās aprūpes izmaksu segšanai. Parasti visiem emigrantiem ir jābūt Nīderlandes veselības apdrošināšanai no pirmās nodarbinātības dienas, pat ja viņiem jau ir veselības apdrošināšana savā dzimtajā valstī.

Ikmēneša maksa un “pašriska” maksa

Nīderlandē ir 2 galvenie maksājumi, kas saistīti ar veselības apdrošināšanu:

 • Ikmēneša maksājums  – fiksēta maksa, kas katru mēnesi tiek ieturēta no Jūsu bankas konta.
 • “Pašriska” summa (eigen risico) ir gada fiksētā summa, kas jums ir jāmaksā no saviem līdzekļiem par noteiktu ārstēšanu un zālēm. Ja jūsu medicīniskie izdevumi pārsniedz aprēķināto fiksēto gada summu, tad atlikumu segs jūsu veselības apdrošināšana.  2022. gadā tas bija 385 eiro, bet pēc izvēles var būt arī lielāks. Svarīgi pieminēt, ka, ja gada laikā ne reizi neesat apmeklējis medicīnas iestādes, šī summa nav jāmaksā.

Apdrošināšanas veidi

Ir divi galvenie apdrošināšanas veidi, lai segtu veselības aprūpes izmaksas:

 • Obligātā veselības apdrošināšana (basisverzekering)
 • Papildu veselības apdrošināšana (aanvullende verzekering)

Svarīgi pieminēt: papildus šīm apdrošināšanām, ir iespējams iegūt apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem vai traumām, lai nelaimes gadījumā tiktu segtas ne tikai veselības aprūpes izmaksas, bet arī izmaksātas atlīdzības.

Obligātā veselības apdrošināšana

Šī apdrošināšana ir obligāta ikvienam strādājošam cilvēkam. Tas sedz pamata veselības aprūpes izmaksas neatkarīgi no jūsu izvēlētās apdrošināšanas kompānijas. Pēc apdrošināšanas tiek izsniegta veselības apdrošināšanas karte. Obligātā veselības apdrošināšana maksā apmēram 100 eiro mēnesī un ietver:

 • Apmeklējumi pie ģimenes ārsta (huisarts)
 • Hospitalizācija, operācijas un pirmā palīdzība slimnīcā (ziekenhuis)
 • Ātrās palīdzības pakalpojumi un transports (ambulancevervoer)
 • Dažas zāles (medicijnen)
 • Asins analīzes (bloedonderzoek)
 • Ierobežota zobu aprūpe pieaugušajiem (vecākiem par 18 gadiem, attiecas tikai uz zobu ķirurģiju, rentgenu).
 • Garīgās veselības aprūpe (geestelijke gezondheidszorg)
 • Nosūtījums pie speciālistiem, piemēram, dermatologiem, neirologiem vai citiem (medisch speciālists)
 • Grūtniecības, dzemdību aprūpes un vecmāšu pakalpojumi (zwangerschaps-en geboortezorg)
 • Mātes un mazuļa aprūpe mājās (kraamzorg)
 • Invalīdu aprūpe (gehandicaptenzorg)
 • Pensionāru aprūpe (ouderenzorg)
 • Medmāsu aprūpe  (wijkverpleging)
 • Un citus

Obligātā veselības apdrošināšana un “personiskā riska” nodoklis

Svarīgi atzīmēt, ka par lielāko daļu no iepriekšminētajiem pakalpojumiem jums būs jāmaksā daļa no izmaksām, kas iekļautas ikgadējā eigen risico summā. Atjaunots obligātās apdrošināšanas pārskats atrodams Nīderlandes valdības mājaslapā, noklikšķinot ŠEIT .

Papildu veselības apdrošināšana

Veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji (“zorgvezekeraars”) piedāvā papildu apdrošināšanas iespējas jūsu obligātajai veselības apdrošināšanai. Ir vairāki veselības pakalpojumi, kurus (daļēji) var segt ar papildu apdrošināšanu, piemēram:

 • Zobu aprūpe pieaugušajiem, kas vecāki par 18 gadiem, tostarp pārbaudes, plombēšana, higiēna un zobu implanti
 • Ārkārtas palīdzība ceļojuma laikā
 • Alternatīvās medicīniskās ārstēšanas metodes, piemēram, akupunktūra, homeopātija (alternatīva geneeswijzen)
 • Vakcinācijas
 • Kontracepcija  (antikoncepcija)
 • Brilles un kontaktlēcas  (brillen un lenzen)
 • Dzirdes aparāti  (gehooraparaten)
 • Plastiskā ķirurģija  (plastische chirurgie)
 • Un citus

Bez veselības apdrošināšanas

Ja jums nav vismaz obligātās veselības apdrošināšanas, par jums maksās Centrālais administratīvais dienests (CAK) un jūsu darba alga var tikt ieturēta. CAK izseko neapdrošinātos [2] . Ja pēc vairākiem brīdinājumiem un 2 naudas sodiem joprojām būsi neapdrošināts, to apmaksās CAK. Ikmēneša maksājums tiks ieturēts no jūsu algas, pabalstiem vai citiem ienākumiem. Ja jums nav regulāru ienākumu, katru mēnesi saņemsiet rēķinu.

Ja jums nepieciešama medicīniskā aprūpe, bet neesat apdrošināts, visas izmaksas ir jāsedz pašam.

Covebo veselības apdrošināšana

 Ja esat noslēdzis veselības apdrošināšanas līgumu, izmantojot Covebo, jums ir svarīga tālāk norādītā informācija.

Covebo piedāvātā veselības apdrošināšana sastāv no obligātās veselības apdrošināšanas un papildu apdrošināšanas , kas sedz jūsu “pašriska” summu. Tas nozīmē, ka esat apdrošināts ar obligāto veselības apdrošināšanu, un “eigen risico” līdz 385 eiro apmaksā Covebo. Savukārt, ja kalendārajā gadā “pašriska” veselības izmaksās rodas vairāk nekā 385 eiro, tās būs jāsedz pašam (līdz 500 eiro). Ja gada laikā neesat devies uz ārstniecības iestādēm vai nepārsniedzāt segto summu, jums nekas nav jāpiemaksā.

Vēršam uzmanību, ka ar darbu saistītu veselības problēmu gadījumā nozīmētās fizioterapijas procedūras (līdz 10 procedūrām) ir iekļautas veselības apdrošināšanā. Fizioterapijas procedūrām jābūt vērstām uz to, lai likvidētu vai mazinātu posturālās vai kustību sāpes.

 

Šis raksts ir balstīts uz tālāk norādīto informāciju:

[1] https://www.government.nl/topics/health-insurance

[2] https://www.government.nl/topics/health-insurance/people-with-no-health-insurance